A konferencián elhangzott, érintett témák szorosan kapcsolódnak, a napokban a Híradóban bemutatott videóhoz, aminek alapján szükségesnek ítélhető az iskolai szociális munkások megléte, mivel a pedagógusoknak nem marad elég idejük a gyerekek problémáira. Ez a diákok részéről gyakran fegyelmi és magatartásbeli hiányosságokban mutatkozik meg.

A 10 órakor kezdődő előadássorozatot Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér tudományos rektorhelyettes nyitotta meg. Felhívta a figyelmet a Kodolányi János Főiskolán folyó szociális innováció programjára, ami magában foglalja a szociális szolgáltatást, a szociális kommunikációs kutatást illetve speciális közösségek alakítását, valamint a tervezett és jelenleg folyó alapfokú (BA) illetve beadott mester (MA) képzésekről. A főiskola kutatásai közé tartoznak az élethosszig tartó képzési programok. Ez után a főszervező Jankó Judit - Szociális munkás szak adjunktusa - vette át a szót. Elnézést kért a meghívott Hegyiné Pallaghy Szilvia Oktatási Minisztérium Esélyegyenlőségi Osztály vezetőjének nevében, aki sajnos nem tudott megjelenni a konferencián egyéb elfoglaltságai miatt. A nap folyamán tárgyalásra került a szociális munkások múltja, jelene és jövője. A készülő oldalon az elhangzott előadások anyaga mindenki számára elérhetők lesznek.

Jankó Judit elmondta, hogy szociális munkás képzés 1989 óta létezik és először Szekszárdon indult. A Kodolányi János Főiskolán elsőként 2002-ben indított levelező szakot majd 2004-től nappali tagozatot is. A Főiskola támogatásával így ebben az évben megalakulhat a MISZME – Magyar Iskolai Szociális Egyesülete -.

Az egyesület célja a szociális munkások tevékenységének, a problémáinak és eredményeinek bemutatása, valamint hosszú távú cél hogy jogszabályi háttere legyen az iskolai szociális munkásoknak. Kifejtette hogy a szociális munkás nem egyenlő a gyermekvédelmi felelőssel, és hogy a mai gyermekvédelem nem tesz említést az iskolai szociális munkáról. Jelenleg kétféle szociális képzés van, az egyik a szociális munkás, a másik a szociálpedagógus. Mindkét diplomával lehet ezt a tevékenységet végezni. Kliensek a tanulók, a szülők, a pedagógusok és az iskolát körülvevő környezet. Segítséget nyújt a diákok bonyolult szocializációs problémáiban, valamint összekötő szerepe van az iskola az otthon és a közösség között. A legjobb alkalmazási lehetősége, ha egy független szervezet foglalkoztatja, de ez lehet az iskola is.

Jankó Judit a Validitás Alapítványban elnökhelyettesi szerepet tölt be főiskolai elfoglaltságai mellett. Nemrégiben a Stamford Global (Hungary) Kft. (konferenciák és szemináriumokat szervező cég) megkereste az alapítványt, hogy az elmaradt rendezvényüknek helyszínét a budai Hilton Hotelben átengedje az ország több hátrányos helyzetű családjában nevelkedő gyermekek számára. 54 gyermeket és 14 kísérőt utaztattak Budapestre ebből a célból. Külön termet biztosítottak a gyermekek étkeztetésére és szórakoztatására. A KJF szociális munkás hallgatói közreműködtek a programok lebonyolításában.

Összefoglalásként kijelenthetjük hogy az élet minden területén – hajléktalanok, hátrányos helyzetű gyermekek, valamint a segítségre szorulóknak – egyaránt szükség van szociális munkásokra.

Léczfalvy Lilla és Novozánszki Rita